Duško Tučić 

Rukovodilac centra za obuku vozačaIrena Čikeš Velimirović

ReferentKontakt:

Telefon: 011-244-59-66

E-mail:  tsgsp.autoskola@gmail.com