Служба ванредног образовања 

Помоћник директора за ванредно образовање:

дипл.инг. Марија Вучинић

Референти: 

  1. Контрец Гордана
  2. Падежанин Радмила
  3. Перовић Мирјана

Контакт телефони:

011/2450052

062/8031168

E-mail:

vanredno@tehnickaskolagsp.edu.rs