Stručno osposobljavanje 

Naša Škola vrši stručno osposobljavanje u mašinskoj, saobraćajnoj i elektrotehničkoj struci. Sve vidove osposobljavanja Škola izvodi prema zahtevima radnih organizacija. 

 

Kako nastavni plan i program stručnog osposobljavanja ne traje godinu dana, već može da bude i kraći, to se upis za sticanje stručne osposobljenosti može vršiti i u toku školske godine.

Vozači tramvaja

Uslov za upis radi sticanja stručne osposobljenosti je završena osnovna škola i vozačka dozvola „B“ kategorije, kao i ispunjenje određenih zdravstvenih zahteva.

 

Program osposobljavanja se obavlja izvođenjem teorijske nastave iz sledećih predmeta

 • Bezbednost tramvajskog saobraćaja
 • Saobraćajna psihologija
 • Tehnika vožnje i eksploatacija tramvaja
 • Kontaktna mreža i ispravljačke stanice
 • Organizacija tramvajskog saobraćaja
 • Osnovi tramvajskih pruga
 • Električna oprema tramvaja
 • Mehanička oprema tramvaja

 

Iz predmeta Kontaktna mreža i ispravljačke stanice, električna oprema tramvaja i mehanička oprema tramvaja izvodi se i praktična nastava.

 

Obuka vožnje za vozače tramvaja

Posle položenih ispita iz teoretskih predmeta, kandidat ide na praktičnu nastavu – obuku vožnje na tramvajima koji se nalaze u voznom parku JKP GSP u trajanju od 80 časova. Nastavnici za teoretsku nastavu su iz Škole i iz JKP GSP Beograd. Obuku vožnje na tramvajima obavljaju najiskusniji vozači tramvaja iz saobraćajnog pogona JKP GSP „Centrala“.  Naši instruktori su koordinatori praktične obuke. 

Teoretski ispiti se obavljaju putem testova a ispit iz vožnje obavlja se na tramvajima na tramvajskim linijama u javnom saobraćaju. 

 

Program teorijske obuke za vozače viljuškara 

Uvodne osnove unutrašnjeg transporta     – paletizacija transporta

–  kontejnerizacija transporta 

Pretovar opasnih materija 

Viljuškar

–  podela i namena viljuškara     – bočni viljuškar 

–  osnovni delovi viljuškara 

–  kontrola viljuškara pre početka rada 

–  održavanje viljuškara 

–  dijagram nosivosti 

–  opšta pravila korišćenja viljuškara 

 

Taksi vozači

Škola dva puta godišnje organizuje i sprovodi ispt za taksi vozače za grad Beograd.

 

Uslov za upis:

 • Završen treći stepen stručne spreme obrazovnog profila vozač motornih vozila,vozač putničkog automobila,vozač autobusa i teretnih motornih vozila,završen četvrti stepen stručne spreme obrazovnog profila  saobraćajni tehničar,tehničar drumskog saobraćaja, završen peti stepen stručne spreme obrazovnog profila vozač specijalista.
 • Vozačka dozvola, starosti najmanje 7 godina
 • Potvrda o pet godina radnog iskustva na poslovima vozača

 

Program za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza

Nastavne oblasti

Poznavanje grada Beograda

Poznavanje opštih propisa koji regulišu   delatnost taksi prevoza putnika Poznavanje stranog jezika

Program obuke za vozače dizalica 

Teorijska nastava za vozače dizalica u okviru predmeta „Tehnologija zanimanja“ sastoji se iz sledećih tematskih celina:

 

Uvodne osnove mehanizacije pretovara

 • Načini pretovara robe
 • Podela robe prema načinu utovara i istovara

Manipulisanje opasnim materijama

Dizalice

 • Podela i namena dizalica
 • Pogonske klase dizalica
 • Uređaji za hvatanje tereta
 • Nosivost dizalica
 • Bezbednost prilikom rada dizalica
 • Znakovi (signali) za sporazumevanje

Dizalica HZVA, AMCOVEBA, PAFLINGER i ostale