Stručno osposobljavanje

Naša Škola vrši stručno osposobljavanje u mašinskoj, saobraćajnoj i elektrotehničkoj struci. Sve vidove osposobljavanja Škola izvodi prema zahtevima radnih organizacija.

Poštujući teoretske i zakonske postavke za određena radna mesta budućih radnika Škola sačinjava Nastavne planove i programe. Predavači u teoretskom i praktičnom delu nastave su odgovarajući stručnjaci Škole i zainteresovane ili druge radne organizacije.

Kako nastavni plan i program stručnog osposobljavanja ne traje godinu dana, već može da bude i kraći, to se upis za sticanje stručne osposobljenosti može izvršiti i u toku školske godine.

OBUKA ZA RUKOVAOCE VILJIŠKRIMA

PROGRAM TEORIJSKE OBUKE (15 ČASOVA)

 1. Uvodne osnove unutrašnjeg transporta 4 časa
 • paletizacija transporta (2 časa)
 • kontejnerizacija transporta (2 časa)
 1. Pretovar opasnih materija 1 čas
 2. Viljuškar 10 časova
 • podela i namena viljuškara (1 čas)
 • bočni viljuškar (1 čas)
 • osnovni delovi viljuškara (3 časa)
 • kontrola viljuškara pre početka rada (1 čas)
 • održavanje viljuškara (1 čas)
 • dijagram nosivosti (1 čas)
 • opšta pravila korišćenja viljuškara (2 časa)

PROGRAM PRAKTIČNE  OBUKE  (8 ČASOVA)

 1. Podizanje, spuštanje tiltovanje na sebe  i od sebe  upotrebom komandnh instrumentima odnosno ručnih poluga viljuškara. (2 časa)
 2. Kretanje viljuškarom po skladišnom prostoru ili poligonun ( napred , nazad) (1 čas)
 3. Puno okretanje prilikom kretanja napred i u nazad. (1 čas)
 4. Ulazak i izlazak iz palete na podlozi , na visini i  u skladišnim  regalnima. (1 čas)
 5. Kretanje sa teretom. (1 čas)
 6. Kombinacija manipulativnih radnji sa i bez tereta (utovar,istovar). (2 časa)

RUKOVAOCI AUTODIZALICAMA

PROGRAM TEORIJSKE OBUKE (15 ČASOVA)

Uslov za upis radi sticanja stručne osposobljenosti je završena  najmanje osnovna škola.

Teorijska nastava za rukovaoce dizalicama  se obavlja u okviru predmeta „Tehnologija zanimanja „ i sastoji se iz eledećih tematskih celina:

Teorijska nastava za vozače dizalica se obavlja u okviru predmeta „Tehnologija zanimanja „ i sastoji se iz eledećih tematskih celina:

 1. Uvodne osnove mehanizacije pretovara 3 časa
 • Načini pretovara robe
 • Podela robe prema nečinu utovara i istovara

 2.Manipulisanje opasnim materijama   2 časa

 1. Dizalice 10 časova
 • Podela i namena dizalica
 • Pogonske klase dizalica
 • Uređaji za zahvatanje tereta
 • Nosivost dizalica
 • Bezbednost prilikom rada dizalica
 • Znakovi (signali) za sporazumevanje
 1. Dizalica HYVA, AMCOVEBA, PAFLINGER I ostale
 • Osnovni delovi dizalice
 • Opšta pravila korišćenja dizalice
 • Održavanje dizalice

 

PROGRAM PRAKTIČNE  OBUKE (10 ČASOVA)

 1. Pregled dizalice pre početka rada ( vizuelna kontrola, kontrola zaštite iod isklizavanja, pregled deformiteta,merenje otvora kuke, pregled osnovnog stanja (1 časa)
 2. Priprema za manipulativne radnje uz proveru karakteristika (maksimalno dozvoljene nosivosti,nominalnog rastojanja, podizne visine,gabarita,maksimalnog uspona i maksimalne brzine , bezbedan i zdrav rad) (1 časa).
 3. Startovanje dizalice, isključivanje uređaja za blokadu, propisano kačenje tereta na kuku dizalice, upotreba komandi za dizanje i spuštanje tereta. (1 časa).
 4. Rad sa dizalicom, položaj kuke pri kretanju, način kočenja pri opterećenju, kretanje dizalicom po skladišnom ili drugom namenskom prostoru (2 časa).
 5. Prilaz i podizanje tereta dizalicom ( način postavljanja tereta i priprema za dizanje, signalizacija operateru, dovođenje tereta u transportni položaj, spuštanje tereta ) (1 časa).
 6. Prevoz tereta dizalicom( položaj tereta, lanca i kuke pri kretanju, pravila i način transporta dugih, okruglih i neuravnjanih komada, posledice vibracija, prevoz opasnih materiaja (2 časa).
 7. Odlaganje tereta ( prilaz i zsustavljanje na mestu odlaganja) (1 časa).
 8. Ostavljanje dizalice nakon rada (1 časa).

  

VOZAČI KOJI OBAVLJAJU TAKSI DELATNOST

Škola dva puta godišnje organizuje i sprovodi ispt za obavljanje  za taksi delatnosti  za grad Beograd,ukoliko se ukaže potreba i sprovodi se po važećim Pravilnicima.

Uslov za upis:

Završen treći stepen stručne spreme obrazovnog profila vozač motornih vozila,vozač putničkog automobila,vozač autobusa i teretnih motornih vozila,završen četvrti stepen stručne spreme obrazovnog profila  saobraćajni tehničar,tehničar drumskog saobraćaja, završen peti stepen stručne spreme obrazovnog profila vozač specijalista.

Vozačka dozvola, starosti najmanje 7 godina

Potvrda o pet godina radnog iskustva na poslovima vozača