Календар активности образовања одраслих – ванредних ученика

За ванредне ученике у школи се организује консултативно,инструктивна и припремна настава у трајању од 20% – 100% од годишњег фонда часова. За оспособљавање возача трамваја, руковаоци виљушкара, аутодизалица и карета и превоз опасних материја организује се теоретска и практична настава.

 

РОКОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СУ:

 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Пријава испита  од 18.09.2017 ДО 06.10.2017

Припремна настава  07.И 08.10.2017

14.10.2017.године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички испит

15.10.2017.године (II разред)

21.10.2017.године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит

22.10.2017.године (IV разред) консултације и подела тема за матурски испит

05.11.2017.године (завршни, матур, спец. испити)

Подела диплома и уверења од   20.11.2017. године

 

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Пријава испита  од 20.11.2017 ДО 01.12.2017

Припремна настава  09.И 10.12.2017

16.12.2017. године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички испит

17.12.2017. године (II разред)

23.12.2017. године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит

24.12.2017. године (IV разред) консултације и подела тема за матурски испит

21.01.2018. године (завршни, матур, спец. испити)

Подела диплома и уверења 12.02.2018. године

 

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ

Пријава испита  од 12.02.2018 ДО 02.03.2018

Припремна настава  03.И 04.03.2018

10.03.2018. године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички испит

11.03.2018. године (II разред)

17.03.2018. године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит

18.03.2018. године (IV разред) консултације и подела тема за матурски испит

01.04.2018. године (завршни, матур, спец. испити)

Подела диплома и уверења 16.04.2018. године

 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ

Пријава испита  од 16.04.2018 ДО 04.05.2018

Припремна настава  12.И 13.05.2018

19.05.2018. године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички испит

20.05.2018. године (II разред)

26.05.2018. године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит

27.05.2018. године (IV разред) консултације и подела тема за матурски испит

10.06.2018. године (завршни, матур, спец. испити)

Подела диплома и уверења ОД 18.06.2018. године

 

 

 

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ

Пријава испита  од 09.07.2018 ДО 16.08.2018

Припремна настава  18.И 19.08.2018

25.08.2018. године (I разред и V степен) консултације и подела тема за специјалистички испит

26.08.2018. године (II разред)

01.09.2018. године (III разред) консултације и подела тема за завршни испит

02.09.2018. године (IV разред) консултације и подела тема за матурски испит

16.09.2018. године (завршни, матур, спец. испити)

Подела диплома и уверења 01.10.2018. године