Календар активности образовања ванредних ученика

За ванредне ученике у школи се организује консултативно,инструктивна и припремна настава у трајању од 20% – 100% од годишњег фонда часова, за све образовне профиле и специјализацију.За оспособљавање возача трамваја, руковаоц виљушкара, аутодизалица и карета и превоз опасних материја организује се теоретска и практична настава у трајању од 100% . За ванредне ученике школа  ораганизује пет испитних рокова полагање испита,

октобарски, јануарски,априлски,јунски и августовски испитни рок.

 

РОКОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СУ:

 

 

 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА од 17.09.2018 до 05.10.2018
ПРИПРЕМНА НАСТАВА 06.10.2018 и 07.10.2018
13.10.2018 Полагање испита за I разред и V степен
14.10.2018 Полагање испита за II разред
20.10.2018 Полагање испита за III разред
21.10.2018 Полагање испита за IV разред
04.11.2018 Завршни, матурски и специјалистички испити
 

ПОДЕЛА ДИПЛОМА И УВЕРЕЊА ОД 19.11.2018

 

 

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА од 19.11.2018 до 07.12.2018
ПРИПРЕМНА НАСТАВА 08.12.2018 и 09.12.2018
15.12.2018 Полагање испита за I разред и V степен
16.12.2018 Полагање испита за II разред
22.12.2018 Полагање испита за III разред
23.12.2018 Полагање испита за IV разред
19.01.2019 Завршни, матурски и специјалистички испити
 

ПОДЕЛА ДИПЛОМА И УВЕРЕЊА ОД 11.02.2019

 

 

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА од 11.02.2019 до 01.03.2019
ПРИПРЕМНА НАСТАВА 02.03.2019 и 03.03.2019
09.03.2019 Полагање испита за I разред и V степен
10.03.2019 Полагање испита за II разред
16.03.2019 Полагање испита за III разред
17.03.2019 Полагање испита за IV разред
31.03.2019 Завршни, матурски и специјалистички испити
 

ПОДЕЛА ДИПЛОМА И УВЕРЕЊА ОД 15.04.2019

 

 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА од 15.04.2019 до 06.05.2019
ПРИПРЕМНА НАСТАВА 11.05.2019 и 12.05.2019
18.05.2019 Полагање испита за I разред и V степен
19.05.2019 Полагање испита за II разред
25.05.2019 Полагање испита за III разред
26.05.2019 Полагање испита за IV разред
09.06.2019 Завршни, матурски и специјалистички испити
 

ПОДЕЛА ДИПЛОМА И УВЕРЕЊА ОД 17.06.2019

 

 

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА од 08.07.2019 до 09.08.2019
ПРИПРЕМНА НАСТАВА 17.08.2019 и 18.08.2019
24.08.2019 Полагање испита за I разред и V степен
25.08.2019 Полагање испита за II разред
31.08.2019 Полагање испита за III разред
01.09.2019 Полагање испита за IV разред
15.09.2019 Завршни, матурски и специјалистички испити
 

ПОДЕЛА ДИПЛОМА И УВЕРЕЊА ОД 30.09.2019