Pravila ponašanja učenika u školi 

 • na času nije dozvoljeno korišćenje, ni punjenje mobilnih telefona  (mobilni telefoni moraju biti isključeni)
 • ni na koji način  nije dozvoljeno ometanje časova, pričom, šetanjem po učionici, dobacivanjem…
 • nije dozvoljeno izlaženje sa časa osim po odobrenju nastavnika
 • za vreme malih odmora učenici ostaju u učionici i pripremaju za sledeći čas
 • za vreme velikih odmora, zbog čišćenja učionica, svi učenici, osim redara, izlaze u dvorište
 • U slučaju loših vremenskih prilika, učenici za vreme velikog odmora mogu ostati u učionici ili u holovima škole
 • u učionici je obavezno čuvanje i pažljivo korišćenje školske imovine
 • sve nastale štete od strane učenika, biće nadoknađene od strane učenika koji je štetu naneo ili odeljenja.

 Oblačenje učenika

 • Učenici su dužni da u školu dolaze u primerenoj odeći, mladići u  dugačkim pantalonama i devojke bez golih ramena, stomaka u prekratkim suknjama, haljinama i šorcevima.

 U školi je zabranjeno da učenik:

 • dolazi u školsko dvorište ili ulazi u školsku zgradu u vreme kada nema nastavu ili druge aktivnosti,
 • unosi oružje, oruđa i druga sredstva, kojima se mogu naneti ozlede, ugroziti život učenika i zaposlenih, odnosno naneti šteta školskoj imovini,
 • unosi, odnosno koristi alkohol, opijate, narkotike i druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom koja mogu ugroziti zdravlje učenika,
 • samovoljno rešava međusobne sukobe upotrebom oružja, oruđa i fizičke sile,
 • puši u prostorijama škole i školskom dvorištu,
 • samovoljno napušta čas i druge organizovane aktivnosti u kojima kao učenik škole učestvuje,
 • koristi mobilni telefon i druga sredstva komunikacije i lasersku tehniku, kojom se remeti rad na času,
 • koristi mobilni telefon i druga sredstva elektronske komunikacije u svrhu prevare u postupku ocenjivanja,
 • ulazi u zbornicu i druge službene prostorije bez poziva i odobrenja,
 • zadržava se u hodnicima škole za vreme časa osim za to predviđenim mestima

Preporuka:

Preporučuje se učenicima da hranu i napitke ne konzumiraju u učionicama.