Misija 

Najvažniji deo tradicije naše škole je kvalitetno obrazovanje i vaspitanje stručnog kadra za potrebe gradskog saobraćajnog preduzeća i velikog broja državnih i privatnih autoprevoznika, autoservisa kao i preduzeća koja pružaju usluge u oblasti eksploatacije i održavanja motornih vozila.

Ovo postižemo sveobuhvatnim prenošenjem i usvajanjem kako teorijskog tako i praktičnog dela nastave.

Negovanje saradnje učenika i nastavnika, jedan je od prioriteta a zasniva se na medjusobnom razumevanju, uvažavanju, poverenju, pravičnosti i odgovornosti svih učesnika vaspitno – obrazovnog procesa, kao i nadogradnja dobrih odnosa sa lokalnom zajednicom i poslovnim partnerima.

 

 

 Vizija

Našu školu i na dalje vidimo kao mesto gde će učenici sticati trajna i primenljiva znanja.

Želimo da nas lokalna zajednica i u buduće prepoznaje kao vaspitno-obrazovnu ustanovu koju odlikuju: rad u savremenim prostorno-tehničkim uslovima i atmosfera pozitivnih medjusobnih odnosa svih aktera vaspitno-obrazovnog procesa.

Trudićemo se da naša škola bude privlačna, efikasna i atraktivna za učenike, roditelje i lokalnu zajednicu kako bi postala vodeća škola u rangu.