Администрација

Секретаријат
Божица Опачић, дипл.правник, секретар школе

Референти
Перовић Мирјана
Бјелановић Миљана

Рачуноводство
Вујановић Жељко, дипл.економиста, шеф рачуноводства
Трнинић Виолета, књиговођа

Служба ванредног образовања

Референти:
Контрец Гордана
Падежанин Радмила

Центар за обуку возача
Референт: Пилиповић Маријана