Administracija

Sekretarijat
Božica Opačić, dipl.pravnik, sekretar škole

Referenti
Perović Mirjana
Bjelanović Miljana

Računovodstvo
Vujanović Željko, dipl.ekonomista, šef računovodstva
Trninić Violeta, knjigovođa

Služba vanrednog obrazovanja

Referenti:
Kontrec Gordana
Padežanin Radmila

Centar za obuku vozača
Referent: Pilipović Marijana