Секретаријат
Божица Опачић, дипл.правник, секретар школе

Референти
Перовић Мирјана
Бјелановић Миљана

Рачуноводство
Данијела Атанасковић, шеф рачуноводства

Служба ванредног образовања

Референти:
Контрец Гордана
Падежанин Радмила