Sekretarijat
Božica Opačić, dipl.pravnik, sekretar škole

Referenti
Perović Mirjana
Bjelanović Miljana

Računovodstvo
Danijela Atanasković, šef računovodstva

Služba vanrednog obrazovanja

Referenti:
Kontrec Gordana
Padežanin Radmila