Materijalno-tehnički uslovi rada

Za izvođenje teorijske i praktične nastave Tehnička škola GSP koristi sledeće prostorije:

Matična lokacija, Zgrada škole, Radoslava Grujića 2, Beograd, Vračar
Izdvojena lokacija 1, JKP GSP Beograd, Dunavska 62, Beograd, Palilula
Izdvojena lokacija 2, JKP GSP Beograd, Dr Agostina Neta 1, Beograd, Novi Beograd
Izdvojena lokacija 3, JKP GSP Beograd, Autoput Beograd – Niš 2, Beograd, Voždovac

Matična lokacija, Zgrada škole, Radoslava Grujića 2, Beograd, Vračar 

NazivBroj prostorijaPovršina (m2)
Učioinice261312
Laboratorija280
Biblioteka i medijateka sa čitaonicom152
Fiskulturna sala sa pratećim prostorijama1326
Prostorije bez hodnika (zbornica, kancelarija stručne službe, direktora, računovodstva, sekretara, Centra za obuku vozača, obrazovanja vanrednih učenika, prostorija domara, pomoćne prostorije, magacin, mokri čvorovi92590
Ukupno4360

 

 Izdvojena lokacija 1, JKP GSP Beograd, Dunavska 62, Beograd, Palilula

NazivBroj prostorijaPovršina (m2)
Radionice11990
Prostorije bez hodnika (kancelarije, pomoćne prostorije i mokri čvorovi)5490
 Ukupno1480

Izdvojena lokacija 2, JKP GSP Beograd, Dr Agostina Neta 1, Beograd, Novi Beograd

NazivBroj prostorijaPovršina (m2)
Učionica170
Ukupno70

 Izdvojena lokacija 3, JKP GSP Beograd, Autoput Beograd – Niš 2, Beograd, Voždovac

NazivBroj prostorijaPovršina (m2)
Učionica2110
Ukupno110