Разредне старешине

Одељењске старешине 2017/18

Одељењске старешине у подручију рада Саобраћај
Одељење Образовни профил Одељењски старешина
С11 ТДС Тијана Марић
С12 ТДС Бранка Вуковић
С13 ТДС Биљана Лончар
С14 ВМВ Сања Вукобрат
С15 ВМВ Немања Радовић
С16 ВМВ Душан Милићевић
С21 ТДС Данијела Савић Стаматовић
С22 ТДС Сузана Јанковић
С23 ТДС Марија Милијев
С24 ТДС Радмила Ђурђановић
С25 ТДС Марија Вучинић
С26 ВМВ Маријана Годан
С27 ВМВ Јока Симић
С31 ТДС Немања Максовић
С32 ТДС Драган Миловановић
С33 ТДС Јелена Максовић
С34 ТДС Маја Мијатовић
С35 ТДС Вања Челебић
С36 ВМВ Урош Јовановић
С37 ВМВ Александар Селаковић
С41 ТДС Жарко Митровић
С42 ТДС Биљана Перић
С43 ТДС Весна Стојановић
С44 ТДС Вишња Трифуновић Шиљак
С45 ТДС Данијела Јовановић
Одељењске старешине у подручију рада Машинство и обрада метала
Одељење Образовни профил Одељењски старешина
М11 МТМВ Љубиша Веселиновић
М12 МТМВ Александра Милосављевић
М13 ММВ Љутвија Дураковић
М14 ММВ/АЛ Жељко Петровић
М21 МТМВ Весна Митриновић
М22 МТМВ Мирјана Антанасијевић
М23 АМ Милош Живојиновић
М24 АМ/АЛ Радомир Велимировић
М31 МТМВ Деспина Протић
М32 МТМВ Ђорђе Поповић
М33 АМ Татјана Марковић
М34 АМ/АЛ Владимир Олбина
М41 МТМВ Ивана Перишић
М42 МТМВ Ненад Антић

 

Одељењске старешине у подручију рада Електротехника
Одељење Образовни профил Одељењски старешина
Е11 ЕТЕВ Душанка Калањ
Е12 ЕТЕВ Марина Радовановић
Е13 АЕ Славица Милошевић
Е14 АЕ Саша Ракић
Е21 ЕТЕВ Смиљка Окука
Е22 АЕ Марина Ђурић
Е23 АЕ Ратко Матовић
Е31 ЕТЕВ Бранко Кнез
Е32 ЕТЕВ Зоран Лазић
Е33 АЕ Ивана Ристић
Е34 АЕ Дејана Грумић
Е41 ЕТЕВ Марија Беговић
Е42 ЕТЕВ Радмила Јовановић Рокнић