Razredne starešine

Odeljenjske starešine 2017/18

Odeljenjske starešine u područiju rada Saobraćaj
Odeljenje Obrazovni profil Odeljenjski starešina
S11 TDS Tijana Marić
S12 TDS Branka Vuković
S13 TDS Biljana Lončar
S14 VMV Sanja Vukobrat
S15 VMV Nemanja Radović
S16 VMV Dušan Milićević
S21 TDS Danijela Savić Stamatović
S22 TDS Suzana Janković
S23 TDS Marija Milijev
S24 TDS Radmila Đurđanović
S25 TDS Marija Vučinić
S26 VMV Marijana Godan
S27 VMV Joka Simić
S31 TDS Nemanja Maksović
S32 TDS Dragan Milovanović
S33 TDS Jelena Maksović
S34 TDS Maja Mijatović
S35 TDS Vanja Čelebić
S36 VMV Uroš Jovanović
S37 VMV Aleksandar Selaković
S41 TDS Žarko Mitrović
S42 TDS Biljana Perić
S43 TDS Vesna Stojanović
S44 TDS Višnja Trifunović Šiljak
S45 TDS Danijela Jovanović
Odeljenjske starešine u područiju rada Mašinstvo i obrada metala
Odeljenje Obrazovni profil Odeljenjski starešina
M11 MTMV Ljubiša Veselinović
M12 MTMV Aleksandra Milosavljević
M13 MMV Ljutvija Duraković
M14 MMV/AL Željko Petrović
M21 MTMV Vesna Mitrinović
M22 MTMV Mirjana Antanasijević
M23 AM Miloš Živojinović
M24 AM/AL Radomir Velimirović
M31 MTMV Despina Protić
M32 MTMV Đorđe Popović
M33 AM Tatjana Marković
M34 AM/AL Vladimir Olbina
M41 MTMV Ivana Perišić
M42 MTMV Nenad Antić

 

Odeljenjske starešine u područiju rada Elektrotehnika
Odeljenje Obrazovni profil Odeljenjski starešina
E11 ETEV Dušanka Kalanj
E12 ETEV Marina Radovanović
E13 AE Slavica Milošević
E14 AE Saša Rakić
E21 ETEV Smiljka Okuka
E22 AE Marina Đurić
E23 AE Ratko Matović
E31 ETEV Branko Knez
E32 ETEV Zoran Lazić
E33 AE Ivana Ristić
E34 AE Dejana Grumić
E41 ETEV Marija Begović
E42 ETEV Radmila Jovanović Roknić