Распоред одељења по сменама

Распоред одељења по сменама

Распоред одељења по сменама – смена „A

Образивни профил Разред Ознака одељења Број одељења
ТДС 1 С11,С12,С13 3
ВМВ 1 С14,С15,С16 3
ТДС 2 С21,С22,С23,С24 4
ВМВ 2 С25,С26,С27 3
ТДС 3 С31,С32,С33,С34,С35 5
ВМВ 3 С36,С37 2
ТДС 4 С41,С42,С43,С44,С45 5
УКУПНО 25

 

Распоред одељења по сменама – смена „B

Образивни профил Разред Ознака одељења Број одељења
МТМВ 1 М11,М12 2
ММВ 1 М13 1
ММВ/АЛ 1 М14 1
МТМВ 2 М21,М22 2
АМ 2 М23 1
АМ/АЛ 2 М24 1
МТМВ 3 М31,М32 2
АМ 3 М33 1
АМ/АЛ 3 М34 1
МТМВ 4 М41,М42 2
ЕTЕВ 1 Е11,Е12 2
АЕ 1 Е13,Е14 2
ЕTЕВ 2 Е21 1
АЕ 2 Е22,Е23 2
ЕTЕВ 3 Е31,Е32 2
АЕ 3 Е33,Е34 2
ЕTЕВ 4 Е41,Е42 2