Руководство

Директор:

Предраг Михаиловић,
дипломирани електро инжењер

dsc_4130aРођен 1951. године у Ивањици, у којој је завршио основну школу. У Београду је завршио средњу Машинску техничку школу „Петар Драпшин“ и Електротехнички факултет.
Радио је као професор и организатор практичне наставе у Техничкој школи ГСП, као професор и директор Саобраћајно – техничке школе у Земуну.
У ГСП „Београд“ радио као технички директор и руководилац техничке припреме у погону „Централа“, дужи низ година био директор Пословног удружења аутошкола Србије.

Помоћници директора за редовно образовање:
Станковић Срђан
дипломирани машински инжењер
Максовић Немања
дипломирани саобраћајни инжењер

Помоћник директора за ванредно образовање:
Вучинић Марија
дипломирани саобраћајни инжењер

Руководилац центра за обуку возача
Тучић Душко
дипломирани саобраћајни инжењер

Координатор практичне наставе за електро и машинску струку:
Младеновић Љубомир
специјалиста електромоторних погона

Координатор практичне наставе за саобраћајну струку:
Митровић Жарко
дипломирани саобраћајни инжењер

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања установе и ради у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Пословника о раду Школског одбора и других законских прописа.
Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама органа управљања присуствују и учествују у њиховом раду представници Ученичког парламента. У раду такође учествује и представник синдиката у школи, без права одлучивања.

Чланови Школског одбора за наредни период су:
1. Жељко Пјевчевић, председник  Школског одбора
2. Маја Мијатовић
3. Жарко Митровић
4. Вера Панић
5. Зоран Аксентијевић
6. Саша Павловић
7. Александар Радовановић
8. Ана Урошевић
9. Бранислав Гопић