Rukovodstvo

Direktor:

Predrag Mihailović,
diplomirani elektro inženjer

dsc_4130aRođen 1951. godine u Ivanjici, u kojoj je završio osnovnu školu. U Beogradu je završio srednju Mašinsku tehničku školu „Petar Drapšin“ i Elektrotehnički fakultet.
Radio je kao profesor i organizator praktične nastave u Tehničkoj školi GSP, kao profesor i direktor Saobraćajno – tehničke škole u Zemunu.
U GSP „Beograd“ radio kao tehnički direktor i rukovodilac tehničke pripreme u pogonu „Centrala“, duži niz godina bio direktor Poslovnog udruženja autoškola Srbije.

Pomoćnici direktora za redovno obrazovanje:
Stanković Srđan
diplomirani mašinski inženjer
Maksović Nemanja
diplomirani saobraćajni inženjer

Pomoćnik direktora za vanredno obrazovanje:
Vučinić Marija
diplomirani saobraćajni inženjer

Rukovodilac centra za obuku vozača
Tučić Duško
diplomirani saobraćajni inženjer

Koordinator praktične nastave za elektro i mašinsku struku:
Mladenović Ljubomir
specijalista elektromotornih pogona

Koordinator praktične nastave za saobraćajnu struku:
Mitrović Žarko
diplomirani saobraćajni inženjer

Školski odbor

Školski odbor je organ upravljanja ustanove i radi u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Poslovnika o radu Školskog odbora i drugih zakonskih propisa.
Organ upravljanja donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.
Sednicama organa upravljanja prisustvuju i učestvuju u njihovom radu predstavnici Učeničkog parlamenta. U radu takođe učestvuje i predstavnik sindikata u školi, bez prava odlučivanja.

Članovi Školskog odbora za naredni period su:
1. Željko Pjevčević, predsednik  Školskog odbora
2. Maja Mijatović
3. Žarko Mitrović
4. Vera Panić
5. Zoran Aksentijević
6. Saša Pavlović
7. Aleksandar Radovanović
8. Ana Urošević
9. Branislav Gopić