Savet roditelja čini po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja, a biraju ih roditelji učenika tog odeljenja na roditeljskom sastanku koji povodom toga saziva razredni starešina.