ПЕ- ПСИ служба наше школе
У школи ради педагошко-психолошка  служба која пружа професионалну помоћ, како ученицима и њиховим родитељима, тако и професорима школе.
ПЕ-ПСИ служба, поред оних свакодневних послова (тренутни проблеми, пријем нових ученика, индивидуални разговори са ученицима и родитељима, анализе успеха и сл.) јако добру сарадњу остварује са ДЗ Врачар, Центрима са социјални рад, локалном самоуправом, МУП-ом Врачар и школским полицајцем ради социјалне и здравствене заштите ученика и њихове безбедности у школи.

У  ПЕ-ПСИ служби раде од 7:00-20:00 часова стручни сарадници : 

1. Татјана Мацановић, социјални радник
Кординатор је Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања детета. 

2. Станојевић Јела,  педагог
Помоћ и оснаживање ученика у раду вођења Ученичког парламента и координатор Тима за инклузивно образовање. 

3. Сања Станић, психолог

 

Име и презимеРадно
време
ПонедељакУторакСредаЧетвртакПетак
Јела СтанојевићОд07.00
13.30
07.00

13.30

13.30
20.00
13.30
20.00
07.00
13.30
До
Сања СтанићОд13.30
20.00
13.30
20.00
07.00

13.30

07.00

13.30

До
Татјана МацановићОд07.00
13.30
07.00

13.30

07.00

13.30

13.30
20.00
До
Марија БаићОд07.00

13.30

УЗРОЦИ ШКОЛСКОГ НЕУСПЕХА

ОДГОВОРНОСТ И ДУЖНОСТ КАО УЗРОЦИ НЕУСПЕХА

МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ У УЧИОНИЦИ

ОДНОС ПРЕМА АУТОРИТЕТУ У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ

ВЕШТИНА УЧЕЊА И КАКО ЈЕ СТЕЋИ

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

Водич за одељењске старешине