Занимање, за које школовање траје четири године, образује ученике за рад на пословима диспечера, отпремника, контролора, референта саобраћаја, референта у шпедицији, референта одржавања возног парка, референта на техничком прегледу и на осигурању возила. Ученик кроз редовно школовање пролази обуку вожње на возилу Б категорије.

Поред возачке дозволе, ученици стичу потребна знања о:

  1. организацији превоза путника и робе у домаћем и међународном саобраћају,
  2. изради редова вожње и калкулацији цене превоза путника у ЈГП,
  3. вођењу евиденције и припреми документације за рад и одржавање возног прака,
  4. техничком прегледу, регистрацији и осигурању возила,
  5. безбедности саобраћаја,
  6. прописима о путевима, саобраћајној сигнализацији и регулисању саобраћаја,
  7. вођењу евиденција и припреми документације у шпедицији и др.