Техничар за безбедност саобраћаја (оглед)

Занимање, за које школовање траје четири године, оспособљава ученике за обављање послова при МУП-у на увиђају саобраћајних незгода, као тзв. криминалистички техничар, послова процене штете на возилу, контроле линије за проверу техничке исправности возила, послова референата у ауто школи, контролу постављања и одржавања саобраћајне сигнализације, као и остале послове везане за безбедност саобраћаја.

Постоје и међуисходи, па тако ученик након завршена два разреда добија звање путар, а након три разреда звање возач. Ученик кроз редовно школовање пролази обуку вожње на возилу Б категорије.

 

Само у трећем и четвртом разреду. Одељење С45.