Кликните на линк за већи приказ:
Упис

Информације о условима уписа можете преузети овде:

Услови уписа

План уписа ванредних ученика за школску 2017/2018. Годину

Назив

подручја

рада

Назив

образовног

профила

Са основном

школом

Стручно оспособљ.

за рад у двогодишњем трајању

Преквали

фикација

Доквали

фикација

Специјали

зација

Планирано
САОБРАЋАЈТехничар друмског

саобраћаја

5107010
Возач моторног

возила

101451020
Инструктор вожње30
Руковаоци средствима унутрашњег транспорта70
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛААутомеханичар510520
Аутолимар55510
Бравар5101520
Машински техничар

моторних возила

1030
ЕЛЕКТРОТЕХНИКААутоелектричар5510
Електромеханичар

за машине и опрему

105
Електротехничар

електромоторних

погона

 

10

 

25

Електроенергетичар за машине и опрему20
УКУПНО3070215170140
УКУПНО625