Упис ванредно

Кликните на линк за већи приказ:
Упис

Информације о условима уписа можете преузети овде:

Услови уписа

План уписа ванредних ученика за школску 2017/2018. Годину

Назив

подручја

рада

Назив

образовног

профила

Са основном

школом

Стручно оспособљ.

за рад у двогодишњем трајању

Преквали

фикација

Доквали

фикација

Специјали

зација

Планирано
САОБРАЋАЈ Техничар друмског

саобраћаја

5 10 70 10
Возач моторног

возила

10 145 10 20
Инструктор вожње 30
Руковаоци средствима унутрашњег транспорта 70
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Аутомеханичар 5 10 5 20
Аутолимар 5 5 5 10
Бравар 5 10 15 20
Машински техничар

моторних возила

10 30
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Аутоелектричар 5 5 10
Електромеханичар

за машине и опрему

10 5
Електротехничар

електромоторних

погона

 

10

 

25

Електроенергетичар за машине и опрему 20
УКУПНО 30 70 215 170 140
УКУПНО 625