Kliknite na link za veći prikaz:
Upis

Informacije o uslovima upisa možete preuzeti ovde:

Uslovi upisa

Plan upisa vanrednih učenika za školsku 2017/2018. Godinu

Naziv

područja

rada

Naziv

obrazovnog

profila

Sa osnovnom

školom

Stručno osposoblj.

za rad u dvogodišnjem trajanju

Prekvali

fikacija

Dokvali

fikacija

Specijali

zacija

Planirano
SAOBRAĆAJTehničar drumskog

saobraćaja

5107010
Vozač motornog

vozila

101451020
Instruktor vožnje30
Rukovaoci sredstvima unutrašnjeg transporta70
MAŠINSTVO I OBRADA METALAAutomehaničar510520
Autolimar55510
Bravar5101520
Mašinski tehničar

motornih vozila

1030
ELEKTROTEHNIKAAutoelektričar5510
Elektromehaničar

za mašine i opremu

105
Elektrotehničar

elektromotornih

pogona

 

10

 

25

Elektroenergetičar za mašine i opremu20
UKUPNO3070215170140
UKUPNO625