Predstavljen Vodič za odeljenjske starešine

Kategorija:Vesti

„Korak napred u saradnji škola i roditelja“.

U petak 4.11.2016. godine u Pedagoškom muzeju predstavljen je Vodič za odeljenjske starešine „Korak napred u saradnji škola i roditelja“.

vodicVodič je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkim razvojem i UNICEF-om uradilo Pedagoško društvo Srbije.

Autori Vodiča su: Biljana Radosavljević, Jasmina Đelić, Gordana Čukuranović, Maja Vračar,  Irena Mučibabić, Nataša Stojanović, Jela Stanojević, Biljana Mihailović, Olja Jovanović – UNICEF.

Vodič sadrži 5 poglavlja: Oblasti i načini rada odeljenjskog starešine; Komptencije odeljenjskog straešine; Vrednovanje i samovrednovanje rada odeljenjskog strešine; Principi, oblici i sadržaji saradnje sa roditeljima i Planiranje, saradnje odeljenskog starešine sa roditeljima.

U svakom poglavlju Vodiča kao i u prilozima, date su precizne smernice u cilju ostvarivanja bolje saradnje roditelja i škole.

Posebni savetnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Dragana Milovanović naglasila je da je bolja saradnja roditelja i škola prioritet Ministarstva  i da će se u narednom periodu raditi na stvaranju roditeljsko- nastavničke koalicije.

„Škola ne može da funkcioniše  dobro ako nisu zastupljena četiri aktera: nastavnici, roditelji, učenici i Ministarstvo“, naglasila je Milovanović.

Direktorka  Pedagoškog društva Srbije Biljana Radosavljević naglasila je da u Srbiji ne postoji sistem podrške za profesionalni razvoj odeljenskih starešina i dodala da saradnja roditelja i škole zavisi od učitelja i razrednih starešina.

„Vodič sadrži pet poglavlja i u svakom su preporuke, primeri, dobra rešenja. Primeri iz naše zemlje, ali i inostranstva“, rekla je Radosavljević.

Anketiranje je pokazalo da svaki peti roditelj želi da se uključi u život škole, ali da ne znaju kako mogu da pomognu.

„To je značajan pokazatelj za pedagoge i psihologe u školama koji su nosioci saradnje sa roditeljima“, naglasila je ona. U anketi sprovedenoj među odeljenskim starešinama oni su istakli da je veliki problem nezainteresovanost roditelja , koji uprkos pozivima ne dolaze i ne prate rad svog deteta u školi. Roditelji i učenici zadovoljni su saradnjom sa odeljenskim starešinama, a zanimljivo je da su roditelji sa višim stepenom obrazovanja manje  zadovoljni saradnjom sa odeljenskim starešinama, nego roditelji sa nižim stepenom formalnog obrazovanja.

Unapređivanje saradnje roditelja i škole predstavlja jednu od važnih oblasti partnerstva Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a  čiji je cilj da se obezbede i  unaprede mehanizmi stvarne participacije roditelja i uloge roditelja u procesu odlučivanja u obrazovanju i obezbeđenja kvaliteta obrazovanja i rada obrazovnih ustanova.

Saradnja roditelja i škole i uključivanje roditelja u različite aspekte školskog života predstavljaju važnu komponentu obrazovno-vaspitnog procesa i faktore za pravedan i efikasan obrazovni sistem u kom svi učesnici postižu svoje najbolje rezultate. Odeljenski starešina najčešće predstavlja prvu sponu između roditelja i škole, i s obzirom na značaj odeljensk0g starešine za razvoj poverenja i saradnje roditelja i škole, prepoznata je potreba za njihovim osnaživanjem i u tom cilju je pripremljen Vodič.

Vodič se oslanja na rezultate  istraživanja, praksu u našim školama i u svetu i na analizu strateške i zakonske regulative, i podršku odeljenskim starešinama da bolje razumeju složenost svoje uloge i da budu uspešniji u uspostavljanju i negovanju kvalitetne saradnje sa roditeljima. U Srbiji trenutno ne postoji sistem podrške za profesionalni razvoj odeljenskih starešina. Programi koji se sprovode se mahom bave unapređivanjem rada sa učenicima, a programi usmereni na saradnju sa roditeljima se ne odnose na odeljenske starešine, već na nastavnike uopšte.

Vodič za odeljenske starešine dostupan je svima na sajtu Pedagoškog društva Srbije:
https://www.pedagog.rs/?v=8cee5050eeb7.

http://www.pedagog.rs/wp-content/uploads/2016/08/Korak-napred-u-saradnji-skole-i-roditelja.pdf