Kengur bez granica

Kategorija:Vesti

Matematičari naše škole postižu dobre rezultate na međunarodnom takmičenju.

Na međunarodnom takmičenju iz matematike “Kengur bez granica”, učenici naše škole postigli su sledeće rezultate:

Prvi razred: Jovana Petrović s13, III mesto, Mihailo Marić s12, III mesto;
Drugi razred: Kristijan Vučetić s14, II mesto,  Tamara Mirković s14  II mesto,
Nemanja Blagojević s14, III mesto,
Treći razred: Dejana Miladinović s33, III mesto.

Učenici drugog razreda Luka Janošević m22,  Uroš Krsmanović m22, i učenik trećeg razreda Nemanja Petrović su pohvaljeni.

Učenici su dobili diplome od Društva matematičara Srbije za zapažene rezultate i popularizaciju matematike.