Iz mog ugla o tribini na temu „MULTIKULTURALIZAM“

Kategorija:Vesti

Održanoj 26. marta 2018. godine u našoj školi

„Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče.“

„Nikada nikoga ne valja vređati. A najmanje one koji su nam dobro učinili i ljubav pokazali.“

„Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi.“

Dositej Obradović

Ne mogu se oteti misli da je ovih dana godišnjica rođenja čoveka, koji je život posvetio putovanjima i učenju, upoznajući se sa novim i različitim socijalnim, političkim i pedagoškim idejama. Kako bi mogao da putuje i uči, sam je sebi obezbeđivao sredstva radeći kao učitelj, lektor, besednik i predavač. Ubrzo je postao poliglota, govorio je devet jezika.

Upravo je ovih dana  u našoj školi organizovana tribina pod nazivom „Multikulturalizam“ čiji su moderatori bili naši učenici Nemanja Rajić i Daniel Petrović u organizaciji nastavnice građanskog vaspitanja i filozofije Gordane Krsmanović.

Kao gosti tribine pozvane su bile Mila Stojanović iz jevrejske zajednice, koja podstiče interkulturalni dijalog i širi toleranciju kroz neformalnu edukaciju i Lejla Alomerović, koja radi u okviru Islamske zajednice i zalaže za širenje ispravnog znanja o islamu i povezanosti kultura na ovim prostorima.

Cilj tribine je da obrazovni sistem uzme u obzir postojeću različitost – multikulturalni karakter društva, te da se informiše i podstakne na razmišljanje o ovoj temi.

Multikulturalizam podstiče mnoštvo različitih kultura. Postavlja se pitanje: Šta je to kultura? S obzirom da ovo pitanje obuhvata nacionalnu, religijsku i jezičku pripadnost, samo po sebi je vrlo problematično. Međutim, individualna je građanska odluka da se oblači, jede, moli i ponaša kako poželi. Time se proširuje definisanje kulture i dovodi u vezu sa čovekom kao zasebnom hermetičnom kulturom. Svaki čovek je ceo jedan svet. Multikulturalnost bi trebalo da se otvori prema ljudima, što je u suštini bića tolerantnog čoveka. Njegova je vrlina da se iscrpljuje poštovanjem i prihvatanjem razlika između tih hermetičnih svetova. Imperativ je poštovanje ljudskog bića ili prosto njegov izbor, pod uslovom da taj izbor ne zadire u slobodu drugoga ili dok ga ne ugrožava. Kao suprotnost prihvatanju razlika stoji kolektivizam, stereotipi i predrasude.

Kulturna raznovrsnost u 20. veku postaje politička tema. Jezik kao deo kulturnog nasleđa, postaje odlično sredstvo manipulacije političkih interesa. O religiji da i ne govorimo. Sa multikulturalizmom se javljaju mnogi programi „uključivanja“ u školstvo. Sve su to izazovna pitanja koja nailaze na otpor, nelagodu i neprihvatanje. I zbog toga je ova tribina vrlo hrabra i napredna.

Mišljenja sam da se aktivnosti nastavnika i učenika u cilju upoznavanja sa novim sadržajima što više podstiču i da im se pruži podrška. Veoma je pohvalno što su naši učenici lepo, kulturno i sa sigurnim nastupom otvorili ovu tribinu.  Odlično je što je predavanje bilo otvoreno i usmereno u pravcu dijaloga za sve one koji su bili zainteresovani. Mila Stojanović je pripremila interaktivnu radionicu u kojoj smo se upoznali sa predmetima iz jevrejske kulture. Držali ih u rukama, povezivali značenja sa hrišćaniskom i islamskom tradicijom i uverenjeima. Učenici su pokazali znanje, snalažljivost, bili su apsolutno uključeni.

Lejla Alemerović je povukla nova interesovanja, moglo bi se reći i provokacije. Definisala je svoj identitet i iznela kako se sa takvim identittom oseća u ovoj sredini. Govorila je ljudskoj duši, govorila je i o običajima islamske kulture. Sve je to izazvalo različite reakcije, provokacije ali i interesovanje. Učenici su postavljali pitanja i negodovali, ali su bili uključeni, što je za cilj ove tribine i obrazovni sistem jako važno. Bili su radoznali, zagrebali su pitanje sopstvenog identiteta.

I nakon svega, pokrenuli su se različiti utisci i komentari o ovom predavanju, ima i negativnih i pozitivnih stavova, ali to i jeste u suštini ovakvih aktivnosti, jer ono je ključno za učenje, ono pokreće nove misli i otvara nova pitanja. I dokle god je različitosti, biće i različitih utisaka.

Hvala koleginici na ovom putovanju u kojem mislimo kao svetovi za sebe!

Sanja Vukobrat, profesor srpskog jezika i književnosti

Beograd, 29. 03. 2018.