Ogledni čas u odeljenju S44

Kategorija : Vesti

Dana 08.05.2019. nastavnica motora i motornih vozila  Sanja Antić i nastavnica filozofije Gordana Krsmanović održale su Ogledni čas u odeljenju S44 od pod nazivom” Teslino etičko shvatanje naučnih otkrića”.

Motivacija za čas  je bila potreba  da se ” spoji nespojivo” i naizgled različiti sadržaji spoje  u celinu i na taj način nastavu učine  zanimljivijom i celovitom sa stanovišta humanističkih nauka i tehničko-tehnoloških dostignuća.

Uvođenje novina se ogleda u stvaranju međupredmetnih korelacija i potenciranju vršnjačkog učenja.

Lajt motiv časa su ideje iz Teslinih tekstova i njegove autobiografije” Moji izumi “koji  tumače ne samo sa naučnog, nego i filozofskog stanovišta značaj nauke u savremenom svetu.

Učenicima je čas bio zanimljiv sa stanovišta upoznavanja sa bogatim i neobičnim životom Nikole Tesle i naravno  inovativnim rešenjima u industriji automobila danas ,koji za osnovu imaju Tesline patente.

Času je prisustvovala   direktorka škole i 18 nastavnika.Čas se održao u amfiteatru škole.

osos1os3os4
<
>

 

Gordana Krsmanović

Nastavnik filozofije