Tehnička škola GSP
Adresa:
Radoslava Grujića 2
11000 Beograd
Telefoni:
011/2459466 – Direktor
011/2458626 – Sekretarijat
skolagsp@gmail.com
011/2445661 – Računovodstvo
011/2450052 – Obrazovanje odraslih
011/2445217 – Obrazovanje odraslih
011/2449637 – Zbornica
011/2620252 – Opšta praksa
Faks:
011/2458626 – sekretarijat

Lokacija škole: