Stručno veće društvenih nauka

1  Branka  Vuković
2  Radmila Jovanović Roknić
3  Višnja Trifunović Šiljak
4  Ivana  Perišić
5  Biljana  Perić
6  Vanja  Čelebić
7  Sanja  Vukobrat
8  Vesna  Kostić
9  Marija  Vučenović
10  Suzana  Janković
11  Danijela   Jovanović
12  Marija   Milijev
13  Marina Radovanović
14  Mirjana Antanasijević
15  Ivana Ristić
16  Jasmina  Živanović Potkonjak  (Dušan Milićević)
17  Aleksandar  Selaković
18  Miloš Živojinović
19  Radmila  Đurđanović
20  Jagoda  Savić
21  Danijela Savić  Stamatović
22  Đorđe Milić
23  Filip  Stojković
24  Aleksandar  Ilić
25  Nenad  Vujić
26  Jasminka  Filipović
27  Gordana  Đukić
28  Dejana  Grumić
29  Slavica   Glomazić
30  Gordana   Krsmanović
31  Jelena  Zagorčić
32  Jasna  Joksimović
33  Tijana  Adžić
34  Spomena  Milačić
35  Milena  Zorić

Stručno veće prirodnih nauka

1  Maja  Mijatović
2  Jelena  Maksović
3  Žarko  Ristić
4  Despina  Protić
5  Vesna  Mitrinović
6  Dušanka  Kalanj
7  Tatjana  Marković
8  Aleksandra  Milosavljević
9  Mirela  Prokić
10  Vesna  Stojanović
11  Vesna Lišanin
12  Snežana  Milinković
13  Jelena  Matijašević  Dukovski
14  Maja Martić
15  Ivana Zlatković
16  Marijana  Godan
17  Željko  Petrović
18  Ksenija   Šobotović
19  Smiljka  Okuka

Stručno veće predmeta iz područja rada saobraćaj

1  Dragica  Škarić
2  Miodrag  Vukojičić
3  Sonja  Ljubojević
4  Dragan   Milovanović
5  Tijana   Marić
6  Joka  Simić
7  Žarko  Mitrović
8  Uroš  Jovanović
9  Nemanja  Maksović
10  Nemanja  Radović
11  Srđan  Vidanović
12  Jelena  Zec
13  Dragana Vesić
14  Saša  Ristivojević
15  Vuk  Filipović
16  Biljana  Lončar
17  Zlatko Mitrović
18  Milan  Ćulibrk
19  Jasna  Ferdić
20  Jovana Vasilić
21  Milica Čolić Panić
22  Julijana Ristić
23  Jelena Maletić
24  Nemanja  Ćevap

Centar za obuku vozača

 1. Ratko Bosanac
 2. Milan Raičević
 3. Milanko Glavonjić
 4. Božin Ivanović
 5. Kruno Nikolovski
 6. Sima Simić
 7. Milica Tučić
 8. Marijana Pilipović
 9. Nenad Đukić
 10. Miodrag Lajović
 11. Predrag Vučinić

Stručno veće predmeta iz područja rada mašinstvo i obrada metala

1  Nenad  Antić
2  Radomir  Velimirović
3  Ljubiša  Veselinović
4  Vladimir  Olbina
5  Srđan Stanković
6  Biljana  Bošnjaković
7  Đorđe  Popović
8  Ljutvija Duraković
9  Dragoljub Palević
10  Dragan Turajlić
11  Svjetlana  Gavrilović Janković
12  Jelena Ilić
13  Željko Kljajić
14  Aleksandar Novaković
15  Rade   Tintor
16  Nenad   Vukadinović
17  Dimitrije  Tatalović
18  Željko  Pjevčević
19  Nenad  Ranđelović
20  Nikola  Veličkov
21  Ljubisav  Ristivojević
22  Radomir Anastasov

Stručno veće predmeta iz područja rada elektrotehnika

1  Marina  Đurić
2  Slavica  Milošević
3  Ratko  Matović
4  Branko  Knez
5  Zoran  Lazić
6  Marija  Begović
8  Saša Rakić
9  Dejan  Prvulović
10  Mirko  Čolaković
11  Ninoslav  Petrović
12  Milorad  Živanović
13  Vojislav Vlašić
14  Stevan Nestorov
15  Slavko Bjelović
16  Milan Devrnja