Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада


Школски програм


Финансијски план за 2017. годину

Завршни рачун


План јавних набавки за 2017

Правилник јавне набавкe

Измене правилника о јавним набавкамa

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА


Наставни планови и програми :

Додатак 1: Машинство – Аутолимар

Додатак 2: Машинство – Аутомеханичар

Додатак 3: Машинство – Машински техничар моторних возила

Додатак 4: Саобраћај – Возач моторних возила

Додатак 5: Саобраћај – Техничар друмског саобраћаја

Додатак 6: Електротехника – Аутоелектричар

Додатак 7: Електротехника – Електротехничар за електронику на возилима ОП

Додатак 8: Електротехника – Електротехничар за електронику на возилима СП

Додатак 9: Машинство – Механичар моторних возила ОП

Додатак 10: Машинство – Механичар моторних возила СП