Годишњи план рада 2019 2020

Годишњи план рада 2019-2020

Извештај о раду директора

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2018 2019

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2018 2019

ДОПИС МИНИСТАРСТВУ


ГОДИШЊИ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ


ЗАВРШНИ РАЧУН 2018

ЗАВРШНИ РАЧУН 2017

Финансијски план за 2019

План јавних набавки 2019 године

План јавних набавки 2019 године на који се не примењује ЗОЈН


Наставни планови и програми :

Додатак 1: Машинство – Аутолимар

Додатак 2: Машинство – Аутомеханичар

Додатак 3: Машинство – Машински техничар моторних возила

Додатак 4: Саобраћај – Возач моторних возила

Додатак 5: Саобраћај – Техничар друмског саобраћаја

Додатак 6: Електротехника – Аутоелектричар

Додатак 7: Електротехника – Електротехничар за електронику на возилима ОП

Додатак 8: Електротехника – Електротехничар за електронику на возилима СП

Додатак 9: Машинство – Механичар моторних возила ОП

Додатак 10: Машинство – Механичар моторних возила СП  

Додатак 11: Саобраћај – Техничар друмског саобраћаја ОП (нови)

Додатак 12: Саобраћај – Техничар друмског саобраћаја СП (нови)

Додатак 13: Саобраћај – Возач моторних возила ОП (нови)

Додатак 14: Саобраћај – Возач моторних возила СП (нови)