ученици стичу теоријска и практична знања о раду и поправци мотора и моторних возила, састављању и растављању делова моторних возила, мерењу и контролисању делова моторног возила ради одржавања, уградњи и одржавању делова на возилима на моторни погон, правилној употреби алата и прибора, итд.

Ученици овог смера оспособљавају се кроз трогодишње школовање за послове техничког одржавања возила и поправке и одржавања основних система и делова возила.

Практична настава се обавља у специјализованим радионицама, у првом разреду један, а у другом и трећем два дана недељно.

Након завршетка школовања ученици су у могућности да потраже запослење у неком аутомеханичарском сервису, предузећу за одржавање возила или да отворе своју радионицу и отпочну приватан посао.

Уколико се одлуче за наставак школовања свршени средњошколци имају могућност доквалификације или преквалификације.

Послови аутомеханичара искључиво су везани за текуће и генералне поправке мотора и делова моторних возила. Смер се углавном фокусира на послове монтаже и демонтаже мотора и осталих уређаја и механизама возила. Ово занимање оспособљава ученике за самостално извршавање различитих тестова провере исправности мотора и делова возила.

Могућности запослења након школовања су у:

  • аутосервисима
  • предузећима и установама са сопственим возним парком
  • сопственим аутомеханичарским радионицама
  • могућност доквалификације и преквалификације.

У току школовања ученицима се омогућава бесплатна обука за возача Б категорије, што је саставни и обавезни део наставе у образовању за ово занимање.