Занимање, за које школовање траје три године, оспособљава ученика да ради као возач моторних возила Б и Ц категорије, чиме је нашим ученицима дата привилегија да пре навршене 21 године могу да управљају свим категоријама теретних возила, без тежинског ограничења. Ученик кроз редовно школовање пролази обуку вожње на возилу Б категорије у другом разреду (17 година) и Ц категорије у трећем разреду.

Поред возачке дозволе, ученици стичу потребна знања о:

  1. експлоатацији моторних возила,
  2. одржавању моторних возила,
  3. безбедности саобраћаја,
  4. прописима и вођењу потребне документације у превозу путника и робе,
  5. прописима о путевима и путној опреми и др.