Ово је занимање које, у неку руку, представља искорак у односу на класичне аутоелектричаре. Наиме, због великог напретка електронике на возилима последњих година, уочена је потреба за проширењем знања које сервисери треба да поседују из ове области. Трогодишње занимање аутоелектричар полако постаје „претесно“ па се указала потреба за продужавањем школовања на четири године и надоградњом знања.
У овом занимању проучава се конструкција, начин фукционисања и типични кварови на електричним уређајима и системима на возилима као и њихово отклањање. На овом смеру ученици науче да користе дијагностичку опрему, базе података, специфичене алате и усвоје друга знања потребна за откривање кварова на савременим возилима. Нема потреба наглашавати колико су ова знања данас тражена – довољно је погледати у било које возило и видети колико ту има електронике, а самим тим и потребе за њиховим одржавањем. Наша школа има одличне резултате у школовању ученика у овој области, што показују резултати са републичких такмичења у аутоелектрици (редовно смо у врху, а врло често први!).
Не постоје неки посебни психофизички захтеви потребни за бављење овим послом. Довољан је нормалан вид и нормална моторика.
Искуство је показало да наши ученици врло лако и брзо налазе запослење у струци, и да су доста добро плаћени, најчешће изнад просека у привреди.
Ученик има могућност да после завршетка четворогодишњег школовања упише било који факултет или вишу школу, потпуно исто као да је завршио гимназију.
Школовање, као што је већ речено, траје четири године.
Дакле, размислите и одлучите. Ако желите да нам се придружите,

ДОБРО ДОШЛИ !