Образовни профил на којем ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији и одржавању, као и о основним елементима амортизације.

На практичној настави  у Школи ученици упознају основне елементе мотора и моторних возила, а у сервисима раде на оправци и дијагностици најновијих типова и модела путничких аутомобила, као и теретних возила.

На овом образовном профилу ученици се оспособљавају за самостални рад у предузећима аутосаобраћаја, као и за приватну иницијативу – вођење сопственог предузећа, односно сервиса.

По завршетку овог смера, зависно од интересовања, запослење се може наћи у аутотранспортним предузећима, сервисима, па и у трговачким фирмама, а све на експлоатацији и одржавању моторних возила, или наставити школовање на факултетима: машински, саобраћајни, електротехнички, ФОН, Полицијска или Војна академија, или високим трогодишњим школама:  машинска, техничка, информатичка, електротехничка, саобраћајна, економска, пословна…

У току школовања ученицима се омогућава бесплатна обука за возача Б категорије, што је саставни и обавезни део наставе у образовању за ово занимање.