Direktor:
Vučinić Marija
diplomirani saobraćajni inženjer

Pomoćnici direktora za redovno obrazovanje:

Stanković Srđan
diplomirani mašinski inženjer

Lončar Biljana
diplomirani saobraćajni inženjer

Macanović Tatjana
socijalni radnik

Rukovodilac centra za obuku vozača
Tučić Duško
diplomirani saobraćajni inženjer

Koordinator praktične nastave za elektro i mašinsku struku:
Mladenović Ljubomir
specijalista elektromotornih pogona

Koordinator praktične nastave za saobraćajnu struku i organizator nastave vanrednog obrazovanja:
Mitrović Žarko
diplomirani saobraćajni inženjer

Školski odbor

Organ upravljanja u školi jeste školski odbor. Predsednik i članovi organa upravljanja obavljaju poslove iz svoje nadležnosti, bez naknade.

Organ upravljanja ima devet članova uključujući i predsednika. Organ upravljanja čine po tri predstavnika iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika i tri predstavnika na predlog jedinice lokalne samouprave.

Članovi Školskog odbora su:

  1. Vuk Filipović, predstavnik škole,predsednik školskog odbora
  2. Ana Urošević, predstavnik socijalnih partnera,zamenik predsednika školskog odbora
  3. Aleksandar Radovanović, predstavnik socijalnih partnera
  4. Pero Ilić, predstavnik socijalnih partnera
  5. Dejan Prvulović, predstavnik škole
  6. Žarko Mitrović, predstavnik škole
  7. Radmila Vučić Živanović, predstavnik Saveta roditelja
  8. Nada Đorđević, predstavnik Saveta roditelja
  9. Dragana Krstić, predstavnik Saveta roditelja