Школски календар


У циљу промоције војног позива, као и информисања о законској обавези увођења у војну евиденцију и могућности добровољног служења војног рока под оружјем, а на молбу  Регионалног центра МО Вождовац, постављени су промотивни спотови:

Позив за упис у војну евиденцију

Права,обавезе и одговорност ученика

Кућни ред школе

Радови ученика

Ауто-мото секција

Е часопис

Ученички парламент

Линкови за ученике

ГСП Е-Забавник

ГСП Е-Забавник II

ГСП Е-Забавник III

КОМЕ ПРИЈАВИТИ ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ

Правила понашања у школи