Блогови

Снежана Милинковић

Информатика
http://snezanainformatika.wordpress.com/
Предузетништво
http://nastavapreduzetnistva.wordpress.com/

Зорана Јанковић

Српски језик и књижевност
http://serviszasrpskijezik.wordpress.com/

Наш електронски часопис се налази на адреси:
http://skolskicasopisgsp.wordpress.com/   

Сузана Јанковић

Енглески језик
http://studentstechtalk.wordpress.com/

Данијела Савић – Стаматовић

Историја
http://mojagspistorija.wordpress.com/