COVID-19

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ Упутство о мерама заштите План примене мера ODLUKA o именовању лица за поступање са ученицима, наставним и ненаставним особљем у случају појаве симптома болести у школи.