Документи

Годишњи план рада 2021 2022

Извештај о раду директора 2021

Извештај о раду директора

Извештај о реализацији плана рада школе

Извештај о реализацији рада

План 2021-22


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ


PRAVILNIK JAVNE NABAVKE

PLAN JAVNIH NABAVKI


Статут Техничке школе ГСП

Развојни план 2020-25

Пословник о савету родитеља

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

ОДЛУКА О ИЗВЕШТАЈУ О РАДУ ДИРЕКТОРА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 20 21


План примене мера

Ценовник Ауто школе

Ценовник образовања ванредних ученика

Финансијски извештај

Финансијски план за 2020. годину

Извештај директора

Извештај о раду школе прво полугодиште школске 2019-2020. године

План јавних набавки за 2020. годину


Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о начину евидентирања и праћењу друштвено корисног рада


Годишњи план рада 2019 2020

Годишњи план рада 2019-2020

Извештај о раду директора

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2018 2019

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2018 2019

ДОПИС МИНИСТАРСТВУ


ГОДИШЊИ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ


Правилници, закони, обрасци


ЗАВРШНИ РАЧУН 2018

ЗАВРШНИ РАЧУН 2017

Финансијски план за 2019

План јавних набавки 2019 године

План јавних набавки 2019 године на који се не примењује ЗОЈН


Наставни планови и програми