ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

ОДЛУКА О ИЗВЕШТАЈУ О РАДУ ДИРЕКТОРА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 20 21


План примене мера

Ценовник Ауто школе

Ценовник образовања ванредних ученика

Финансијски извештај

Финансијски план за 2020. годину

Извештај директора

Извештај о раду школе прво полугодиште школске 2019-2020. године

План јавних набавки за 2020. годину


Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о начину евидентирања и праћењу друштвено корисног рада


Годишњи план рада 2019 2020

Годишњи план рада 2019-2020

Извештај о раду директора

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2018 2019

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2018 2019

ДОПИС МИНИСТАРСТВУ


ГОДИШЊИ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ


Правилници, закони, обрасци


ЗАВРШНИ РАЧУН 2018

ЗАВРШНИ РАЧУН 2017

Финансијски план за 2019

План јавних набавки 2019 године

План јавних набавки 2019 године на који се не примењује ЗОЈН


Наставни планови и програми :

Додатак 1: Машинство – Аутолимар

Додатак 2: Машинство – Аутомеханичар

Додатак 3: Машинство – Машински техничар моторних возила

Додатак 4: Саобраћај – Возач моторних возила

Додатак 5: Саобраћај – Техничар друмског саобраћаја

Додатак 6: Електротехника – Аутоелектричар

Додатак 7: Електротехника – Електротехничар за електронику на возилима ОП

Додатак 8: Електротехника – Електротехничар за електронику на возилима СП

Додатак 9: Машинство – Механичар моторних возила ОП

Додатак 10: Машинство – Механичар моторних возила СП  

Додатак 11: Саобраћај – Техничар друмског саобраћаја ОП (нови)

Додатак 12: Саобраћај – Техничар друмског саобраћаја СП (нови)

Додатак 13: Саобраћај – Возач моторних возила ОП (нови)

Додатак 14: Саобраћај – Возач моторних возила СП (нови)