Распоред одељења по сменама

 

Распоред одељења по сменама – смена „А“

Образивни профил Разред Ознака одељења Број одељења
МТМВ 1 М11,М12 2
ММВ 1 М13 1
БРЗ/ММВ 1 М14 1
МТМВ 2 М21,М22 2
ММВ 2 М23 1
БРЗ/ММВ 2 M24 1
МТМВ 3 М31,М32 2
ММВ 3 М33 1
БРЗ/ММВ 3 M34 1
МТМВ 4 М41,М42 2
АЕ 1 Е13,Е14 2
АЕ 2 Е23,Е24 2
ЕTЕВ 3 Е31,Е32 2
АЕ 3 Е33,Е34 2
ЕTЕВ 4 Е41,Е42 2
УКУПНО 24

Распоред одељења по сменама – смена „Б“

Образивни профил Разред Ознака одељења Број одељења
ТДС 1 С11,С12,С13 3
ВМВ 1 С14,С15,С16 3
ТДС 2 С21,С22,С23 3
ВМВ 2 С24,С25,С26 3
ТДС 3 С31,С32,С33 3
ВМВ 3 С34,С35,С36 3
ТДС 3 С41,С42,С43 3
ЕTЕВ 1 Е11,Е12 2
ЕTЕВ 2 Е21,Е22 2
УКУПНО 25

Смена „А“ првог дана наставе ради пре подне.

Број одељења по подручјима рада

Подручје рада Број одељења
Саобраћај 21
Машинство и обрада метала 14
Електротехника 14
УКУПНО 49