Заштита ученика од насиља

Програм заштите деце од насиља

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.

План активности

Тим чине:

Сања Станић, психолог,

Јела Станојевић педагог,

Мацановић Татјана, социјални радник,

Јасна Филиповић, проф. грађанског васпитања,

Гордана Затежић проф Грађанског васпитања и

Спомена Милачић психолог, Координатор пројекта.

Руководилац Тима је Татјана Мацановић.

У плану је да се тим прошири чланом Савета родитеља представником стручног већа као и ученичког парламента те да сви чланови тима покрију одговарајуће области превентивног рада.