Календар рада

Календар активности образовања ванредних ученика

За ванредне ученике у школи се организује консултативно,инструктивна и припремна настава .

За оспособљавање руковаоцa виљушкара организује се теоретска и практична настава .

За ванредне ученике школа ораганизује пет испитних рокова полагање испита:  октобарски, јануарски, априлски, јунски и августовски испитни рок.