Календар рада

Календар активности образовања ванредних ученика

За ванредне ученике у школи се организује консултативно,инструктивна и припремна настава у трајању од 20% - 100% од годишњег фонда часова, за све образовне профиле и специјализацију.За оспособљавање возача трамваја, руковаоц виљушкара, аутодизалица и карета и превоз опасних материја организује се теоретска и практична настава у трајању од 100% . За ванредне ученике школа  ораганизује пет испитних рокова полагање испита, октобарски, јануарски,априлски,јунски и августовски испитни рок. 

РОКОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА СУ:

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА  од 16.09.2019 до 04.10.2019

ПРИПРЕМНА НАСТАВА  05.10.2019 и 06.10.2019

12.10.2019 Полагање испита за I разред и V степен

13.10.2019 Полагање испита за II разред

19.10.2019 Полагање испита за III разред

20.10.2019 Полагање испита за IV разред

03.11.2019 Завршни, матурски и специјалистички испити

Подела диплома и уверења од 18.11.2019. године

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА  од 18.11.2019 до 06.12.2019

ПРИПРЕМНА НАСТАВА  07.12.2019 и 08.12.2019

14.12.2019 Полагање испита за I разред и V степен

15.12.2019 Полагање испита за II разред

21.12.2019 Полагање испита за III разред

22.12.2019 Полагање испита за IV разред

19.01.2020 Завршни, матурски и специјалистички испити

Подела диплома и уверења 10.02.2020. године

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА  од 10.02.2020 до 28.02.2020

ПРИПРЕМНА НАСТАВА  29.02.2020 и 01.03.2020

07.03.2020 Полагање испита за I разред и V степен

08.03.2020 Полагање испита за II разред

14.03.2020 Полагање испита за III разред

15.03.2020 Полагање испита за IV разред

29.03.2020 Завршни, матурски и специјалистички испити

Подела диплома и уверења 13.04.2020. године

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА од 13.04.2020 до 08.05.2020

ПРИПРЕМНА НАСТАВА  09.05.2020 и 10.05.2020

16.05.2020 Полагање испитаза I разред и V степен

17.05.2020 Полагање испита за II разред

23.05.2020 Полагање испита за III разред

24.05.2020 Полагање испита за IV разред

07.06.2020 Завршни, матурски и специјалистички испити

Подела диплома и уверења од 17.06.2020. године

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА од 13.07.2020 до 07.08.2020

ПРИПРЕМНА НАСТАВА  15.08.2020 и 16.08.2020

22.08.2020 Полагање испита за I разред и V степен

23.08.2020 Полагање испита за II разред

29.08.2020 Полагање испита за III разред

30.09.2020 Полагање испита за IV разред

13.09.2020 Завршни, матурски и специјалистички испити

Подела диплома и уверења 21.09.2020. године

Место,време и трајање испитног рока за ванредне ученике биће утврђено Решењем директора уз предходно прибављено мишљење наставничког већа.