Наставни планови и програми

Наставни планови и програми :

Додатак 1: Машинство – Аутолимар

Додатак 2: Машинство – Аутомеханичар

Додатак 3: Машинство – Машински техничар моторних возила

Додатак 4: Саобраћај – Возач моторних возила

Додатак 5: Саобраћај – Техничар друмског саобраћаја

Додатак 6: Електротехника – Аутоелектричар

Додатак 7: Електротехника – Електротехничар за електронику на возилима ОП

Додатак 8: Електротехника – Електротехничар за електронику на возилима СП

Додатак 9: Машинство – Механичар моторних возила ОП

Додатак 10: Машинство – Механичар моторних возила СП  

Додатак 11: Саобраћај – Техничар друмског саобраћаја ОП (нови)

Додатак 12: Саобраћај – Техничар друмског саобраћаја СП (нови)

Додатак 13: Саобраћај – Возач моторних возила ОП (нови)

Додатак 14: Саобраћај – Возач моторних возила СП (нови) 

Додатак 15: Машинство – Бравар – Заваривач ОП

Додатак 16: Машинство – Бравар – Заваривач СП