Помоћно техничко особље

Техничко особље за одржавање школе:
Домари: Судар Бранко, Максимовић Бранко
1.Сузана Османов
2.Велиборка Тадић
3.Снежана Грозданоски
4.Лазић Цана
5.Николина Ченић
6.Тања Матејић
7.Весна Нинић
8.Татјана Радосављевић
9.Весна Недељковић
10.Милица Илић
11.Зорица Јовановић
12.Љиљана Савић
13.Славуј Јелка, послови у магацину и административни послови.

Број радника на обављању помоћно техничких послова у зависности од стручне спреме

  V IV III I УКУПНО
Домар 2 2
Ноћни  чувар 2
Спремачица 14 14
Спремачица и рад на ванредном образовању ученика   2   2 2
УКУПНО: 2 16 20