За родитеље

 

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ НЕПОСРЕДНИМ ПУТЕМ И ПУТЕМ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У школској 2020/2021. ГОДИНИ


COVID-19

 

Школа је у обавези да обавести родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, те да их информише да ће непримерено понашање ученика утицати на  оцену из владања на крају школске године.


За подршку новом начину учења и прилагођавања на ванредне услове можете се обратити:

Педагогу  Јели Станојевић – pedagog@tehnickaskolagsp.edu.rs      Блог – Јелина педагошка ризница
Психологу  Сањи Станић –  sanja.stanic@tehnickaskolagsp.edu.rs
Социјалном раднику  Татјани Мацановић – tatjanamacanovic3@gmail.com

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

posebni protokol za zastitu dece i ucenika od nasilja zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno vaspitnim ustanovama


Ученици могу учити помоћу платформе за електронско учење

e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs

На почетној страни сајта, у делу УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ налазе се и остале информације и линкови за остале начине учења на даљину која су им доступна.

Све детаљније информације ученици су већ добили од њихових одељењских старешина.


ИНФОРМАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ

Драги ученици , поштовани родитељи/ старатељи и запослени Школа је обавезна да сваког дана шаље Школској управи податке о броју ученика и запослених :

  • Који су у изолацији
  • Код којих је потврђен вирус KOVID19

Молимо родитеље /старатеље и запослене да у наведеним случајевима обавесте школу на е-маил skolagsp@gmail.com или на телефон директора школе  064/5939905.


Учење на даљину

Obavestenje za roditelje_nastava na daljinu


Моле се сви родитељи/законски заступници и ученици за мало стрпљења. У складу са препорукама које будемо добили од Министарства просвете, науке и технолошког развоја бићете обавештени о даљем начину рада. Тренутно наставници раде на организацији система учења на даљину и сви ћете бити ускоро обавештени. Све информације ће бити доступне на сајту школе.


Права, обавезе и одговорност родитеља

Заштита ученика од насиља

Електронски дневник

Правила понашања у школи