Category Archives: Вести

 • -

Обавештење о непосредној настави од 19.04.2021.

Category : Вести

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
Радослава Грујића 2
БЕОГРАД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Драги ученици ,поштовани родитељи /старатељи и законски заступници ученика обавештавамо вас да ће се од 19.04.2021. године наставни процес одвијати по комбинованом моделу по распореду часова усвојеном 1.09.2020. године.
Непосредну наставу од 19.04. до 23.04. 2021. године похађа група Б  свих одељења док је група А на настави на даљину преко школске платформе за учење на даљину http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/,
Ученици подручја рада Машинство и обрада метала и Електротехника  су преподневна смена , а подручје рада Саобраћај послеподневна смена.
Практична настава у сва три подручја рада се изводи искључиво у непосредној  настави .

„Више…“


 • -

 • -

Обавештење

Category : Вести

 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
Радослава Грујића 2 
БЕОГРАД    

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

              Драги ученици ,поштовани родитељи /старатељи и законски заступници ученика обавештавамо вас да ће се настава ,у радној и наставној  недељи од 15. до 19.03.2021. године, реализовати на даљину преко школске платформе за учење на даљину  http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/,складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 12.03.2021. године . 

Сви облици наставе се реализују на даљину. 

У овом тренутку тешко се може предвидети могућност продужетка или укидање мера  које зависе од епидемиолошке ситуације.  

 • Испуњавање школских обавеза учења на даљину је обавезно за све ученике. Редовно посећивање школске платформе за учење на даљину , израда домаћих задатака и задатака које објављују предметни наставници је од изузетне важности.
 • Ученици на такав начин имају континуитет и квалитет наставног процеса и могућност постизања позитивних исхода учења. 
 • Ученицима који немају техничке могућности школа ће омогућити наставни материјал или могућност присутности на настави на даљину из школских просторија уколико то буде епидемиолошка ситуација и мере дозвољавала.
 • Уколико постоји било какав проблем везан за остваривање наставе на даљину због техничких или других немогућности остваривања и праћења наставе молимо вас да нас обавестите да би могли ученицима да пружимо подршку у превазилажењу потешкоћа .
 • Наставници ће у наредном периоду пратити и вредновати  развој, напредовање и ангажовање ученика што подразумева оцењивање ученика у току остваривања наставе на даљину у скалду са прописима који уређују оцењивање ученика у средњим школама.
 • Наставници су аутономни у планирању оцењивања па у складу са тим одлучује да ли се и писмени задаци могу реализовати путем наставе на даљину.
 • Ученици који су практичну наставу изводили у сервисима и компанијама у наредном периоду имају практичну наставу на даљину. 
 • Одлазак у сервисе и компаније у наредном периоду је искључиво на властиту одговорност и одговорност родитеља.
 • У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација на основу чега ће се доносити одлуке у наредном периоду и о свему ћемо вас благовремено обавештавати.
 • Модел организације наставе на даљину омогућава квалитетно учење и континуирано праћење напредовања ученика. 
 • Праћење наставе, израда домаћих задатака, комуникација са одељенским старешинама, стручним сарадницима ,предметним наставницима, директором школе обавља се по устаљеном начину који користимо од почетка новонастале епидемиолошке ситуације. 
 • Поштовани родитељи /старатељи и законски заступници ученика молимо вас да ученицима пружите подршку и да их мотивишете да буду активни на школској платформи за учење и да заједничким снагама пребродимо тешкоће кроз које пролазимо.  
 • Комуникација на свим веб алатима мора бити исккључиво уважавајућа, пристојна и усмерена искључиво на васпитно образовни процес који је у добробит ученика.
 • Комуникација преко налога ученика на  е-учионици намењена  је искључиво за комуникацију наставника са ученицима у циљу  остваривање наставе на даљину, подршке ученицима, преузимања наставних материјала, израде домаћих задатака, тестова и сваке друге комуникације ученика са предметним наставником, одељенским старешином, стручним сарадником или директором школе. 
 • Родитељи за комуникацију са одељенским старешинама ,предметним наставницима , стручним сарадницима, директором школе могу користити све  веб алате којима је  до сада успостављена комуникација без коришћења комуникације путем е-учионице. 
 • Поштовани родитељи /старатељи и законски заступници ученика своје сугестије , предлоге или напомене можете слати на е-mail  школе skolagsp@gmail.com.

Добро здравље ученицима и члановима породице жели колектив Техничке школе ГСП. 

                                                                                  Чувајте се !  

Директор        

Дипл. инг. Марија Вучинић