Category Archives: Вести

 • -

Обавештење – Потребна документа за упис у први разред

Category : Вести

 

За упис у средњу школу потребно је припремити следећа документа:

 

 1. Уредно попуњену пријаву за упис у средњу школу
 2. Извод из матичне књиге рођених
  (можете приложити копију извода уз оригинал на увид. Уколико сте пријаву урадили електронски, извод није потребан)
 3. Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
 4. Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању
 5. Сведочанства за 6, 7 и 8. разред основне школе
 6. Лекарско уверење о здравственом стању за упис у средњу школу. Уверење се добија код лекара опште праксе детета.
 7. За образовни профил Возач моторних возила, потребно је доставити Лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом за Б и Ц категорију. Ово уверење се вади на „медицини рада“ у Дому здравља

 • -

УЧЕНИЦИМА ЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА

Category : Вести

 

УЧЕНИЦИМА ЗАВРШНИХ ОДЕЉЕЊА
  ГЕНЕРАЦИЈЕ 2020/21. ГОДИНЕ

Драги ученици   завршних одељења,
генерацијо  2020./21. године, ово друштво са вама  не мора да брине за будућност.

Ви сте наша будућност, лепота и све оно најбоље и најлепше што ова школа негује и сваке године пошаље у живот одраслих људи.
Носите у себи и са собом своје снове, своје жеље, своје немире и наде, а остављате трагове у сваком кутку наше школе,  учионицама,  школским клупама, ходницима, спорсткој сали, дворишту, у нама.

„Више…“


 • -

Обавештење о непосредној настави од 19.04.2021.

Category : Вести

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
Радослава Грујића 2
БЕОГРАД

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Драги ученици ,поштовани родитељи /старатељи и законски заступници ученика обавештавамо вас да ће се од 19.04.2021. године наставни процес одвијати по комбинованом моделу по распореду часова усвојеном 1.09.2020. године.
Непосредну наставу од 19.04. до 23.04. 2021. године похађа група Б  свих одељења док је група А на настави на даљину преко школске платформе за учење на даљину http.//e-ucionica.tehnickaskolagsp.edu.rs/,
Ученици подручја рада Машинство и обрада метала и Електротехника  су преподневна смена , а подручје рада Саобраћај послеподневна смена.
Практична настава у сва три подручја рада се изводи искључиво у непосредној  настави .

„Више…“