Организациона структура школе

Директор:
Вучинић Марија, дипл. инж. саобраћаја
Помоћници директора за редовно образовање:

Лончар Биљана, дипл. инж. саобраћаја
Смена „Б“ подручје рада Саобраћај


Мацановић Татјана, дипломирани социјални радник
Смена „А“ подручје рада Машинство и обрада метала и електротехника