Руководство

Директор:
Вучинић Марија, дипл. инж. саобраћаја

Помоћници директора за редовно образовање:

Лончар Биљана, дипл. инж. саобраћаја – Смена „Б“ подручје рада Саобраћај

Мацановић Татјана, дипломирани социјални радник –  Смена „А“ подручје рада Машинство и обрада метала и електротехника

Организатори практичне наставе:

Подручје рада саобраћај

Жарко Митровић,  дипл. инж. саобраћаја

Вук Филиповић,  инж. саобраћаја специјалиста

Драган Миловановић, дипл. инж. саобраћаја

Подручје рада машинство и обрада метала

Срђан Станковић,  дипл. инж. машинства

Подручје рада електротехника

Љубомир Младеновић, специјалиста електромоторних погона

Школски одбор

Орган управљања у школи jесте школски одбор. Председник и чланови органа управљања обављаjу послове из своjе надлежности, без накнаде.

Орган управљања има девет чланова укључуjући и председника. Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог jединице локалне самоуправе.

Чланови Школског одбора су:

  1. Вук Филиповић, представник школе,председник школског одбора
  2. Ана Урошевић, представник социјалних партнера,заменик председника школског одбора
  3. Александар Радовановић, представник социјалних партнера
  4. Перо Илић, представник социјалних партнера
  5. Дејан Првуловић, представник школе
  6. Жарко Митровић, представник школе
  7. Радмила Вучић Живановић, представник Савета родитеља
  8. Нада Ђорђевић, представник Савета родитеља
  9. Драгана Крстић, представник Савета родитеља