Разредне старешине

Одељењске старешине у подручју рада Саобраћај

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
С11 ТДС Урош Јовановић
С12 ТДС Јелена Зец
С13 ТДС Вања Челебић
С14 ВМВ Мирјана Чолаковић
С15 ВМВ Драгана Весић
С16 ВМВ Јулијана Ристић
С21 ТДС Немања Максовић
С22 ТДС Радмила Ђурђановић
С23 ТДС Јасна Фердић
С24 ВМВ Гордана Крсмановић
С25 ВМВ Сања Вукобрат
С26 ВМВ Надежда Тадић
С31 ТДС Јока Симић
С32 ТДС Маја Мијатовић
С33 ТДС Драган Миловановић
С34 ВМВ Соња Љубојевић
С35 ВМВ Жељко Петровић
С36 ВМВ Јелена Малетић
С41 ТДС Весна Лишанин
С42 ТДС Марија Вученовић
С43 ТДС Александар Селаковић

Одељењске старешине у подручју рада Машинство и обрада метала

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
М11 МТМВ Јасмина Живановић Поткоњак
М12 МТМВ Срђан Станковић
М13 ММВ Свјетлана Гавриловић Јанковић
М14 БРЗ/ММВ Драган Турајлић
М21 МТМВ Сузана Јанковић
М22 МТМВ Марија Милијев
М23 БРЗ/ММВ Радомир Велимировић
М31 МТМВ Деспина Протић
М32 МТМВ Јелена Илић
М33 АМ/АЛ  Марина Радовановић
М41 МТМВ  Весна Стојановић
М42 МТМВ  Ивана Перишић

Одељењске старешине у подручју рада Електротехника

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
Е11 ЕТЕВ Ивана Златковић
Е12 ЕТЕВ Душанка Калањ
Е13 АЕ Јелена Јеленковић
Е14 АЕ Јелена Николић
Е21 ЕТЕВ Саша Ракић
Е22 ЕТЕВ Окука Смиљка
Е23 АЕ Иланић Дејан
Е24 АЕ Стефан Тодоровић
Е31 ЕТЕВ Марина Ђурић
Е32 ЕТЕВ Зоран Лазић
Е33 АЕ Милош Живојиновић
Е34 АЕ Ратко Матовић
Е41 ЕТЕВ Татјана Марковић
Е42 ЕТЕВ Славица Милошевић