Разредне старешине

Одељењске старешине у подручју рада Саобраћај

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
С11 ТДС Немања Максовић
С12 ТДС Радмила Ђурђановић
С13 ТДС Јасна Фердић
С14 ВМВ Гордана Крсмановић
С15 ВМВ Сања Вукобрат
С16 ВМВ Жарко Митровић
С21 ТДС Јока Симић
С22 ТДС Маја Мијатовић
С23 ТДС Драган Миловановић
С24 ВМВ Соња Љубојевић
С25 ВМВ Жељко Петровић
С26 ВМВ Јелена Малетић
С31 ТДС Весна Лишанин
С32 ТДС Марија Вученовић
С33 ТДС Александар Селаковић
С34 ВМВ Драгана Божић
С35 ВМВ Јасмина Живановић Поткоњак
С36 ВМВ Јулијана Ристић
С41 ТДС Тијана Марић
С42 ТДС Бранка Вуковић
С43 ТДС Биљана Лончар

Одељењске старешине у подручју рада Машинство и обрада метала

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
М11 МТМВ Сузана Јанковић
М12 МТМВ Марија Милијев
М13 БРЗ/ММВ Радомир Велимировић
М21 МТМВ Деспина Протић
М22 МТМВ Јелена Илић
М23 АМ/АЛ Марина Радовановић
М31 МТМВ Весна Стојановић
М32 МТМВ Ивана Перишић
М33 ММВ Свјетлана Гавриловић Јанковић
М41 МТМВ Ненад Вујић
М42 МТМВ Ненад Антић

Одељењске старешине у подручју рада Електротехника

Одељење Образовни профил Одељењски старешина
Е11 ЕТЕВ Саша Ракић
Е12 ЕТЕВ Окука Смиљка
Е13 АЕ Иланић Дејан
Е14 АЕ Стефан Тодоровић
Е21 ЕТЕВ Марина Ђурић
Е22 ЕТЕВ Зоран Лазић
Е23 АЕ Милош Живојиновић
Е24 АЕ Ратко Матовић
Е31 ЕТЕВ Татјана Марковић
Е32 ЕТЕВ Славица Милошевић
Е33 АЕ Ивана Ристић
Е34 АЕ Дејана Грумић
Е41 ЕТЕВ Душанка Калањ
Е42 ЕТЕВ Ивана Златковић