Подручја рада

Подручје рада: Саобраћај

Ознака Назив образовног профила Степен стручне спреме
ТДС Техничар друмског саобраћаја IV
ВМВ Возач моторних возила III

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Ознака Назив образовног профила Степен стручне спреме
МТМВ Машински техничар моторних возила IV
АМ Аутомеханичар III
БРЗ Бравар – заваривач III
ММВ Механичар моторних возила III

Подручје рада: Електротехника

Ознака Назив образовног профила Степен стручне спреме
ЕTЕВ Електротехничар за електронику на возилима IV
АЕ Аутоелектричар III

Наставни планови и програми