Подручје рада: Саобраћај

ОзнакаНазив образовног профилаСтепен стручне спреме
ТДСТехничар друмског саобраћајаIV
ВМВВозач моторних возилаIII

Подручје рада: Машинство и обрада метала

ОзнакаНазив образовног профилаСтепен стручне спреме
МТМВМашински техничар моторних возилаIV
АМАутомеханичарIII
БРЗБравар – заваривачIII
ММВМеханичар моторних возилаIII

Подручје рада: Електротехника

ОзнакаНазив образовног профилаСтепен стручне спреме
ЕTЕВЕлектротехничар за електронику на возилимаIV
АЕАутоелектричарIII

Наставни планови и програми