Јавне набавке

02.04.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV 2-2020 Konkursna dokumentacija za JNMV 2-2020 Nabavka goriva

02.12.2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 1/2020 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 1/2020

18.04.2019

Одлука о додели уговора ЈНМВ 4 2019

08.04.2019

Одлука о додели уговора ЈНМВ 3 2019 Одлука о додели уговора ЈНМВ 2 2019

05.04.2019

ИЗМЕНА И ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ 4 2019 питања и одговори

27.03.2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 4-2019 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 4-2019 Питања и одговори 26.3.2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ 2 2019 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ 2 2019 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  НАБАВКА ДОБАРА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ШИФРА  НАБАВКЕ: ЈНМВ  3/2019

18.03.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА   СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ  ХИГИЈЕНЕ,   ШИФРА  НАБАВКЕ :   ЈНМВ  2/2019

24.12.2018.

ОДЛУКA о додели Уговора у поступку јавне набавке мале вредности–НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ шифра јавне набавке ЈНМВ број 1/2019.

5.12.2018.

СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ  ЕНЕРГИЈОМ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   ЈНМВ  1/2019 Позив

1.6.2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ-ЗА-ПАРТИЈУ-1-И-ПАРТИЈУ-2

19.4.2018

Конкурсна документација и позив 3-2-2018 ново (поновљено) Позив 3-2-2018

30.3.2018

Одлука о додели Уговора у поступку ЈНМВ бр.4/2018- Набавка Горива евродизел

29.3.2018

Одлука о додели Уговора у   поступку ЈНМВ бр.3 -2/201,Набавка Канцеларијског  материјала.

13.3.2018

PLAN-JAVNIH-NABAVKI-ZA-2018 PRAVILNIK-jnmv ГОРИВО-КОНКУРСНА-И-ПОЗИВ ПОЗИВ-ЗА-ЈНМВ-4-018

12.3.2018

KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-I-POZIV-3-2-2018-NOVO-PONOVLJENO POZIV-ZA-JNMV-3-2-2018